Natuuropstellingen


Natuuropstellingen
Een natuuropstelling onderzoekt vragen over onze verhouding tot de natuur en onze leefomgeving. Het heeft z’n wortels in het systemische werk met familie- en organisatiesystemen. Maar het bijzondere van natuuropstellingen is de omvang van de systeemgrenzen: dieren, planten en hun habitat zijn er net zo deel van als de mens. Ten tweede, het gegeven dat mensen niet centraal staan, maar deel zijn van een meeromvattend groter systeem. Ook niet-menselijke wezens beschikken over vormen van bewustzijn. Via een natuuropstelling krijgen deze natuurlijke elementen een stem en wordt zo de informatie ontsloten die zij voor ons hebben. Dat leidt altijd tot nieuw inzicht in de problematiek en onze menselijke rol  daarin. Het verheldert wat er speelt of stagneert en wat bijdraagt aan een verbetering die zowel mensen/jou ten goede komt als het grotere geheel.

Werkwijze
Een opstelling begint met het verkennen van je vraagstelling. Dan worden verschillende elementen ervan, gerepresenteerd door mensen die niets over het eigenlijke (eco-)systeem hoeven te weten, opgesteld ten opzichte van elkaar en bevraagd op wat zij ervaren. Het bijzondere is dat, doordat iedereen zich afstemt op de situatie, de representanten informatie krijgen (gevoelens, sensaties of woorden) over degene of datgene waarvoor ze staan opgesteld. In een natuur-/omgevingsopstelling zal dat ook altijd om één of meer natuurlijke elementen gaan, zoals een plant, dier, landschap of rivier. Dit ‘wetende veld’ blijkt altijd beschikbaar. We beschikken over meer vormen van weten dan alleen het cognitieve denken.
Om te voorkomen dat representanten hun eigen ideeën projecteren op datgene waarvoor ze zijn opgesteld, wordt gewerkt met ervaren representanten die getraind zijn in het zich openen voor de informatie die tot hen komt.

Voor wie
– Voor wie werkt op het gebied van landgebruik, natuurbeheer of leefomgeving en open staat voor een fenomenologische benadering. De openheid voor informatie van natuurlijke elementen vanuit andere bronnen van weten dan het analytische denken, geeft deze methode een toegevoegde waarde bij planning, beleid en uitvoering van projecten op het snijvlak van mens, natuur en leefomgeving.

– Voor wie vragen heeft over de eigen woonplek of nabije leefomgeving. Door de natuur een stem te geven, verruim je je blik en vergroot je jouw bewustzijn van interacties en samenhangen.

Lees voor een indruk van wat er in een natuuropstelling aan de orde kan komen deze voorbeelden uit  eerdere workshops: Natuuropstellingen 01-11-2019 , Natuuropstellingen 06-12-2019.