Over mij

Onderzoek alle dingen en behoud het goede.¹

Deze tekst, mij op jonge leeftijd meegegeven, vormt de leidraad van mijn leven. Ik was gretig naar kennis en wilde de hele wereld ontdekken.

In het kustdorp waar ik opgroeide was de weidse ruimte van het Noordzee-strand mijn biotoop. Op heldere winteravonden droomde ik bij het sterrenkijken over de onpeilbare diepte van het heelal. Ik wilde weten wat er voorbij de grens van de horizon lag. Ik wilde begrijpen wat er voorbij het bereik van het zichtbare was.

Ik ging culturele antropologie/ontwikkelingssociologie studeren en trok de wereld in als reiziger en ontwikkelingswerker. Ik ontdekte hoe mensen in andere landen en culturen dachten en leefden. De diversiteit en creativiteit vond ik prachtig en vaak ook onbegrijpelijk. Het werd me duidelijk hoezeer iedereen z’n leven leidt vanuit een eigen wereldbeeld – ook ik en wij hier in Nederland.

Om mijn honger naar ‘meer’ te stillen werd ik actief in christelijke en boeddhistische kringen en volgde een studie theologie en levensbeschouwing. Groeiend intellectueel begrip van de rijkdom en weerbarstigheid aan religieuze uitingen ging hand in hand met een persoonlijke zoektocht naar de onzienbare werkelijkheid in en voorbij het alledaagse. Ook in de natuur, waarmee ik me van jongs af aan sterk verbonden voelde, trof me vaak iets van het mysterie wat alles doet leven en sterven. De dramatische aantasting van ecosystemen wereldwijd beleef ik als een schending van delen van mijn eigen ziel. Ik zie er een spiegel in voor hoe we als mensheid omgaan met onszelf en elkaar: pijn en leed veroorzakend vanuit angst, hebzucht en onbegrip over wie we in wezen zijn.

Wat mij drijft is het besef en de ervaring dat er een wereld te winnen is met een nieuwe balans tussen binnen en buiten, doen en zijn, hoofd en hart, mens en natuur. In wat ik schrijf en doe wil ik bijdragen aan de wording en verbreiding van een nieuw, inspirerend en richtinggevend, verhaal over wie wij zijn in dit unieke ‘project’ van leven op Aarde.

¹ (1 Thessalonicenzen 5:21)