Links

Arita Baaijens, ontdekkingsreiziger, bioloog en schrijfster. Na in niet-westerse landen verschillende vormen van werkelijkheidsbeleving te hebben onderzocht, gaat haar nieuwe project ‘Paradijs in de Polder‘ over hoe we ons in Nederland verhouden tot landschap en natuur. Wiens werkelijkheid telt?

Green Bridges, Martine Verweij bouwt bruggen tussen rationeel en intuïtief weten, tussen wetenschap en praktijk, om ons systeembewustzijn te herstellen. Door weer te begrijpen hoe onze acties het geheel beïnvloeden en omgekeerd, kunnen we de dynamische balans herstellen met het grote systeem ‘aarde’.

Joanna Macy, Amerikaans boeddhiste, eco-activiste en schrijfster. Veelgevraagd spreker en trainer over The Great Turning, de transitie naar een sociaal en ecologisch verantwoorde samenleving. Haar methodiek, The Work that Reconnects,  verbindt ecologie, systeemtheorie en spiritualiteit op een manier die nieuw denken en doen stimuleert.

Llewellyn Vaughan-Lee, schrijver en spreker over de spirituele dimensie van de ecologische crisis. Onderzoekt de relatie tussen onze uiterlijke fysieke, ecologische situatie, ons bewustzijn van wat heilig is en onze innerlijke verhouding tot onszelf, onze ziel. “If we are to restore the balance in our world, we need to go beneath the surface to heal the split between spirit and matter and help to bring the sacred back into life.”

Ludy Feyen, beeldend buitenkunstenaar. Haar installaties van natuurlijke materialen geven uitdrukking aan schoonheid en essentie van natuurlijke levensvormen en onze diepe verwantschap daarmee.

Natuurcollege wil de vanzelfsprekende verbondenheid van al het leven weer in het bewustzijn van mensen brengen. Haar uitgangspunt is dat duurzaamheid, naast de buitenkant van technologische oplossingen, ook een ‘binnenkant’ heeft van nieuw bewustzijn. Het faciliteert ronde tafelgesprekken, trainingsactiviteiten en publicaties.

Schumacher College, (UK) internationaal trainingscentrum voor ‘deep ecology’, persoonlijke transformatie en collectieve actie.

Spring College, (Li An Phoa) outdoor cursussen en wandelingen gericht op systemisch inzicht in en verbondenheid met heel de levende natuur.

Thomas Berry, (1914-2009), Amerikaans cultuurhistoricus en kenner van oosterse religies. Zijn ‘The Dream of the Earth’ (1988) en ‘The Universe Story’ (1992, met Brian Swimme) bevatten originele inzichten in de oorsprong, ontwikkeling en samenhang van het leven op Aarde en de aard van ons universum. “The universe is a communion of subjects, not a collection of objects.”

World Wildlife Fund, Sacred Earthgrensverleggende samenwerking tussen het Wereld Natuur Fonds en religieuze leiders en gemeenschappen wereldwijd om natuur en leefgebieden van inheemse volken te beschermen. Dit gebeurt vanuit de erkenning dat veel plaatsen met reden als ‘heilig’ worden beschouwd.

Yale Forum on Religion and Ecology, internationaal platform voor onderzoek en publicaties over religie en ecologie. Het Forum stimuleert de dialoog tussen religies, wetenschap en beleid als bijdrage aan een breed gedragen aanpak van klimaat- en milieuvraagstukken.