‘Kijken met nieuwe ogen’


Een lezing die je met nieuwe ogen doet kijken naar de ontwikkeling van het leven op aarde en onze plek daarin. De lezing heeft de vorm van een reisverhaal waarin ik je meeneem in de drie grote vragen van ons mens-zijn:
– Waar komen we vandaan? Hoe is alles ontstaan en geworden tot de complexe en dynamische gemeenschap van het leven op aarde?
– Wie zijn wij/ben ik hierin? Wat betekent het om mens te zijn op aarde?
– Waar gaan we heen? Is er een richting, een bedoeling, of is alles toeval?
Ik put vrijelijk uit de bronnen van religie, spiritualiteit en wetenschap. De ontvouwing van een ‘ecologisch Zelf’, innig verbonden met en respectvol naar andere levende wezens, zie ik als één van de grootste uitdagingen van deze tijd.

Geschikt voor bezinnings- en inspiratiedagen (10 – 30 deelnemers).

Reacties van deelnemers:
“Bevlogen en uitnodigend. We werden heel erg betrokken in Lisette’s verhaal en uitgenodigd om deel te nemen. … Een heel inspirerende avond.” (Sophia)

“Lisette verstaat de kunst relatief veel kennis over te dragen in een kort tijdsbestek. De wijze waarop zij dat deed verraadde voor mij een diepgaande kennis en een grote gevoelsmatige verbondenheid met het thema.” (Henk)

“Het was heel prettig dat je je goed hebt ingelezen en ingeleefd in het gedachtegoed van onze organisatie. We zijn getroffen door de uitnodigende sfeer die er van je uitgaat om onze leden te stimuleren op nieuwe gedachten te komen.” (Riekje)