Natuur- en omgevingsopstellingen

In deze workshop onderzoeken we natuur- en omgevingsvraagstukken via de methodiek van systeemopstellingen. Een opstelling is een doeltreffende manier om de onderliggende dynamiek en samenhang binnen een systeem aan het licht te brengen. Het geeft meer inzicht in wat er speelt en in mogelijke oplossingen die goed zijn voor alle betrokkenen in het betreffende sociale of natuurlijke systeem.

In een natuur- of omgevingsopstelling krijgt ook de natuur een stem in zaken die haar aangaan. Landbouw, natuurbeheer, woningbouw, ruimtelijke ordening, recreatie – veel van ons menselijke handelen heeft invloed op de natuur. En omgekeerd doet de natuur ook veel met ons. Stem geven aan de natuur verruimt je blik en vergroot je systemisch bewustzijn.

Werkwijze
Een opstelling begint met het verkennen van je vraagstelling. Dan worden verschillende elementen ervan, gerepresenteerd door mensen die niets over het eigenlijke (eco-)systeem hoeven te weten, opgesteld ten opzichte van elkaar en bevraagd op wat zij ervaren. Het bijzondere is dat, doordat iedereen zich afstemt op de situatie, de representanten informatie krijgen (gevoelens, sensaties of woorden) over degene of datgene waarvoor ze staan opgesteld. In een natuur-/omgevingsopstelling zal dat ook altijd om één of meer natuurlijke elementen gaan, zoals een plant, dier, landschap of rivier. Dit ‘wetende veld’  blijkt altijd beschikbaar. We beschikken over meer vormen van weten dan alleen het cognitieve denken.

Voor wie
Een natuur-/omgevingsopstelling is iets voor jou als je een professionele vraag hebt over landgebruik, natuurbeheer of leefomgeving. Wat is bijvoorbeeld de betekenis van beleidskeuzes of maatregelen voor een bepaald ecosysteem? Waar wordt het geheel – mens en natuur – beter van?
Of als je een persoonlijke vraag hebt over je verhouding tot je woonomgeving, je geboorteplek of nabije natuur. Geboorteplek-opstellingen gaan vaak over het innemen van je plek. Veel mensen hebben daar moeite mee, terwijl het een geboorterecht is. Een opstelling daarover kan een helende ervaring zijn.

Ook als je niet zelf een vraag hebt, kun je veel hebben aan deze workshop. Door als representant in vragen van anderen te staan doe je waardevolle ervaringen op, die vaak blijken te raken aan iets wat ook voor jou speelt. 

Werkplaats-verslagen
Werkplaats 1 maart 2019: NOO Verslag 1 maart 2019
Werkplaats 29 maart 2019: NOO Verslag 29 maart 2019 
Werkplaats 26 april 2019: NOO Verslag 26-04-2019
Werkplaats 28 juni 2019: NOO verslag 28-06-2019