Ubi caritas et amor

Aangetrokken door het mooie nevelige ochtendlicht, trok ik deze eerste ochtend van het nieuwe jaar direct de wandelschoenen aan. Bijzonder vind ik het om zo’n nieuw en vers jaar in te stappen, helemaal met zulk sluierachtig licht. De wandeling voerde me naar het natuurgebied Willeskop bij Montfoort. Terwijl ik over een oud dijkje met knotwilgen het gebied in liep, kwam […]

Klompenpad

Er lijkt geen ontsnappen meer aan, als je ook in een idyllisch verscholen natuurgebied, niet alleen de wind en vogels hoort, maar ook een kettingzaag die door hout heen raast, een drone die dreinend boven een weiland danst, en een paraglider die als een zware bromvlieg, puur voor zijn persoonlijke plezier, de rust van een heel gebied verstoort.   […]

Wat houdt jou wakker?

“Wat houdt jou ’s nachts wakker?” Deze vraag maakte veel los bij de mensenrechtenactivisten met wie ik onlangs een bijeenkomst had. Want waar ze ook vandaan kwamen – Bangladesh, Indonesië, Kenya, Somalië, Zuid-Soedan, Mexico, Colombia -, allemaal hadden ze indringende verhalen over discriminatie, bedreiging, bloed en geweld. En bijna altijd waren die verhalen te herleiden tot landroof, plundering van […]

Sluipend

“Het leven in de oceanen is de afgelopen veertig jaar alarmerend afgenomen. De populaties vissen, zeezoogdieren, reptielen en zeevogels in en rond zee zijn met gemiddeld 49 procent gedaald. Visbestanden van soorten die wereldwijd veel worden gegeten, zoals tonijn, zijn zelfs met driekwart ingestort.” Deze harde boodschap van het nieuwste Living Blue Planet Report van het […]

Within two worlds

Hemel en Aarde ontmoeten elkaar, daar waar onze ogen zien. Als je op een heldere avond op een onverlichte plek je blik omhoog richt en blijft staan dan voel je soms zomaar hoe je als aardbewoner op ruimteschip Aarde door het universum tolt deel van magistrale sterrenpracht Kijk: Within Two Worlds

Oikofilie

In zijn boek ‘Groene filosofie. Verstandig nadenken over onze planeet’ pleit de Engelse filosoof Roger Scruton voor eerherstel van de oikofilie. Een mooie vondst, dit woord. Het betekent zoveel als houden van je oikos, je thuis. Scruton bedoelt er mee de zorg en verantwoordelijkheid die mensen van nature voelen voor de eigen woonomgeving en het landschap. Als […]

De leeuwerik

“Alleen een faunarand gaat akkervogel niet redden”, kopte Trouw gisteren. Het is al jaren een heikele discussie in het agrarisch natuurbeheer: zijn faunaranden – kruidenrijke stroken langs de randen van akkers die niet worden gemaaid – nu wel of niet afdoende om teruglopende populaties weidevogels te beschermen? Een team onderzoekers van o.a. Wageningen Universiteit heeft […]

Heeft het universum een doel?

Heb je dat ook wel eens, als je ‘s nachts naar de sterrenhemel kijkt, dat je dan wordt overvallen door een gevoel van nietigheid in het aangezicht van een ontzagwekkend mysterie? Wat is deze kosmos waarin onze kleine planeet aarde haar baan trekt? Is dit immense schouwspel een product van blind toeval, of ligt er […]

Van kern tot kosmos

Geïntrigeerd door deze titel toog ik naar een Studium Generale-avond van de Universiteit Utrecht. Nobelprijswinnaar prof. Gerard ’t Hooft zou spreken over vragen als ‘Is een natuurkundige theorie van alles dichtbij? En wat zou zo’n revolutionaire ontdekking betekenen voor de mens?’ Mijn verwachtingen waren hooggespannen. Mijn teleurstelling was des te groter. Ik voelde mij op […]

Gratis

Tijdens een natuurwandeling kan het me zomaar overkomen, wanneer ik niet meer zoek naar mooie beelden maar stil en aandachtig loop met open hart en open ogen dat iets me dan zomaar toevalt zich aan me laat zien op een wijze die m’n adem doet stokken wat een schoonheid gratis geschonken