Home

Oog van boom

De ware reis der ontdekking is niet het vinden van nieuwe landen, maar het kijken met nieuwe ogen.¹

Zien
Deze site gaat over zien: het kijken met nieuwe ogen naar de wereld en naar onszelf. In deze tijd van crisis en conflict komt het aan op visie, ons vermogen om helder te zien – en daar naar te handelen. Pierre Teilhard de Chardin, één van mijn inspiratiebronnen, zegt het scherp: “One could say that the whole of life lies in seeing. That is probably why the history of the living world can be reduced to the elaboration of ever more perfect eyes … See or perish. This is the situation imposed on every element of the universe by the mysterious gift of existence.”

Nieuwe antwoorden 
Zien of ten onder gaan – er staat dus echt wat op het spel. Zien we onze planeet als een gebruiksartikel of als een complex web van leven met haar eigen spelregels? Zien we onszelf als individuen die handelen uit eigenbelang of als mede-spelers in een groter geheel? Wie zijn wij, waarvoor zijn we hier, waar gaat ons leven over? Oude antwoorden van religies worden voldoen vaak niet meer. Wetenschap en nieuwe spirituele stromingen reiken veel aan, maar vullen elk op zich de leegte niet op. Is er meer dan groot ongemak en onzekerheid?

Ont-wikkeling
Ik zie onze menselijke ontwikkeling als deel van het veel grotere verhaal van de ont-wikkeling van het leven op Aarde en in de kosmos. Hierin reiken wetenschap, kunst en spiritualiteit elkaar de hand. En onthult zich hoe we, in een doorgaand proces van crisis en creatie, groeien van een ego-zelf naar een ecologisch zelf: innig verbonden met én unieke speler in het leven dat zich ontvouwt in dit heelal.

Ik nodig je uit om met me mee op reis te gaan en je reacties met me te delen.

Zie voor korte berichten ook mijn Facebookpagina Bezielde Aarde.

De foto’s op deze site zijn van mijzelf, tenzij anders vermeld.

¹ Marcel Proust