Eco-opstellingen

In deze workshop onderzoeken we natuur- en milieuvraagstukken via de methodiek van systeemopstellingen. Een opstelling is een doeltreffende manier om de onderliggende dynamiek en samenhang binnen een systeem aan het licht te brengen. Het geeft meer inzicht in wat er speelt en in mogelijke oplossingen die goed zijn voor alle betrokkenen in het betreffende sociale of natuurlijke systeem.

In een natuuropstelling krijgt ook de natuur een stem in zaken die haar aangaan. Landbouw, natuurbeheer, woningbouw, ruimtelijke ordening, recreatie – veel van ons menselijke handelen heeft invloed op de natuur. En omgekeerd doet de natuur ook veel met ons. Stem geven aan de natuur verruimt je blik en vergroot je systemisch bewustzijn.

Werkwijze
Een opstelling begint met het verkennen van je vraagstelling. Dan worden verschillende elementen ervan, gerepresenteerd door mensen die niets over het eigenlijke (eco-)systeem hoeven te weten, opgesteld ten opzichte van elkaar en bevraagd op wat zij ervaren. Het bijzondere is dat, doordat iedereen zich afstemt op de situatie, de representanten informatie krijgen (gevoelens, sensaties of woorden) over degene of datgene waarvoor ze staan opgesteld. In een natuuropstelling zal dat ook altijd om één of meer natuurlijke elementen gaan, zoals een plant, dier, landschap of rivier. Hoe dit ‘wetende veld’ precies werkt, weten we nog niet precies. Maar het werkt, altijd. We blijken over meer vormen van weten te beschikken dan alleen het cognitieve denken.

Voor wie
– een vraag wil onderzoeken over een ecologische kwestie in je werk of leefomgeving,
– meer inzicht wil in wat een landschap of natuurlijk element jou te zeggen heeft,
– als representant de veelzijdige dynamiek in de verhouding mens-natuur wil ervaren,
– nieuwsgierig is en eens een natuuropstelling wil meemaken.

Praktisch
Locatie: Projecthuis duurzame woonwijk De Kersentuin,
Atalantahof 11, Utrecht (Leidsche Rijn)
Tijd: 14.00-17.00 uur